Tantestület

Tantestület

Bacsó Beáta – tanító, könyvtár szakkollégium

Bagyinszkiné Bizánc Andrea – gyógypedagógus, látássérültek pedagógiája szakos tanár, testnevelő és gyógytestnevelő tanár

Badar Istvánné- biológia-technika szakos tanár, közoktatás vezető

Bayer Attiláné – tanító, technika és pedagógia szakkollégium

Bánné Bolyky Zsuzsanna- tanító, tánc-és drámapedagógus

dr. Bencsikné Nagy Márta – biológia-kémia szakos tanár, környezetvédelmi és környezetfejlesztési szakértő

Bíró Anikó – tanító, földrajz szakos tanár

Borda Hajnalka – orosz-történelem és német szakos tanár, nemzetiségi német tanár, német tantervfejlesztő

Borosiné Mester Andrea – tanító, fejlesztő pedagógus szakvizsga, vizuális nevelés, szakvizsgázott pedagógus, közoktatás vezető

Bótáné Mándi Anikó – tanító, angol nyelvtanár, rajz szakkollégium

Bukovenszkiné Szabó Katalin – tanító, könyvtár szakkollégium, gyakorlatvezető tanító-pedagógus szakvizsga

Busáné Ferenczy Dorottya – tanító, ének-zene szakkollégium, német nyelvtanár, német nemzetiségi tanító

Csehné Berényi Beáta – testnevelés szakos tanító, fejlesztőpedagógus szakvizsga

Csutorás Kinga – tanító, fejlesztő pedagógus, szakvizsgázott pedagógus

Farkas Anikó – igazgatóhelyettes, tanító, természetismeret szakkollégium

Farkas Lilla – magyar, ének-zene szakos tanár

Feiertag Andrea – tanító, technika szakkollégium

Fodorné Vajda Éva – testnevelés szakos tanító

Fóris Diána – tanító, német nemzetiségi tanító

Földes Viktória – testnevelő tanár

Göncziné Szurdi Ágnes – ének-zene szakos tanár, karvezető

dr. Grafné Huszák Ágnes – természetismeret szakos tanító, közoktatás vezető

Halasné Dávid Irén – kémia szakos tanár, informatika szakmérnök, okleveles informatika tanár

Hamar Szilárdné- tanító, gyógytestnevelő, játék-és szabadidő szervező tanár, pedagógia szakos tanár

dr. Havelda Miklósné – orosz-történelem és angol szakos tanár

Hegyiné Várady Eszter – tanító, drámapedagógus, művelődésszervező

Hernádiné Tuza Lilla – német szakos nyelvtanár, földrajz, rajz szakos tanár

Kalácska Barbara – igazgatóhelyettes, technika szakos középiskolai tanár, matematika-technika szakos általános iskolai tanár

Kapusyné Jenei Katalin – magyar-orosz és angol szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, mesterszakos magyartanár

Karczaginé Polányi Petronella – tanító

Kis Anita – tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület, közoktatási vezető, pedagógia szakos bölcsész, pedagógia szakos tanár

Kiss Judit – angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, angol szakos nyelvtanár, földrajz-rajz szakos általános iskolai tanár

Kóbor András – igazgatóhelyettes, tanító, ének-zene szakos tanár, pedagógia szakos előadó, számítástechnika szakos tanár, közoktatás vezető

Kollár Emese – tanító, testnevelés szakkollégium

Kovácsik Ildikó – biológia, földrajz szakos tanár, oktatás informatikus

Magyar Ádám – földrajz és történelem szakos tanár

Maksainé Nagy Barna Erika – tanító, technika szakkollégium

Medgyesy Mária Sarolta – német szakos nyelvtanár

Mészáros Mária Katalin – tanító, ének-zene és magyar nyelv és irodalom műveltségi terület

Molnárné Fricz Gabriella – orosz-történelem szakos tanár, könyvtáros asszisztens, okleveles könyvtárpedagógia-tanár

Mucha Andrea  – tanító, német szakkollégium

Muzamelné Jandó Judit – biológia-kémia és német szakos tanár, közoktatás vezető, humánszervező

Nagy Izabella Melinda-fizika-matematika-informatika tanár, közoktatás vezető, jogi szakokleveles köznevelési szakember

Nagy-Kálózy Vera – tanár, földrajzrajz szakos tanár, mozgókép- és médiakultúra szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus

Opitzer Jenőné- műszaki tanár, informatika tanár, matematika tanár

Palásti Adrienn – tanító, természetismeret műveltségi terület

Palotás-Beke Ildikó – tanító, angol nyelv műveltségi terület

Pásztornickyné Kelemen Anna– tanító, népművelés szakkollégium, drámajáték vezető, gyakorlatvezető tanító-pedagógus szakvizsga

Petőné Forró Júlia – tanító, könyvtár szakkollégium

Rétiné Munkácsi Ágota – tanító, közművelődés szakkollégium, matematika-fizika szakos tanár

dr. Sándorné Pável Györgyi – tanító, pedagógia és testnevelés szakkollégium

Simsik Zsuzsanna – igazgató, tanító, közoktatási vezető szakvizsga, pedagógia szakos tanár, pedagógia szakos bölcsész, televíziós újságíró, tanügyigazgatási szakértő

Sterr Mónika – tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület, német táncoktató

Suszterné Ladányi Katalin – magyar-orosz és német szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus fejlesztő differenciáló pedagógia területen

Szaniszlóné Rada Anikó – tanító, testnevelés szakkollégium, oktatásinformatikus, informatika műveltségi terület, e-tanulás szakértő-pedagógus szakvizsga

Szarkáné Fórizs Gabriella – angol nyelv és irodalom szakos tanár, német nyelv és irodalom szakos tanár

Szegletesné Csille Anikó –  történelem tanár, fejlesztőpedagógus, oktatásinformatikus, tanító, informatika műveltségi terület, közoktatás-vezető  pedagógus szakvizsga

Szepesi Réka- tanító, tánc- és vizuális kultúra műveltségi terület

Takácsné Berki Veronika – magyar nyelv és irodalom és német nyelv és irodalom szakos tanár

Tarlukácsné Nagy Gizella – tanító, rajz szakkollégium, szakvizsgázott pedagógus, mérésmetodikai, minőségbiztosítási és szakértői szakterületen, holland-magyar intézményvezető és középvezető szakvizsga

Tucsekné Farkas Hedvig –  tanító, ének szakkollégium

Tungli Gabriella – magyar nyelv és irodalom és orosz szakos tanár

Újváriné Sipos Katalin – tanító, népművelés szakkollégium

Vörösné Mihalcsik Anikó – tanító, vizuális nevelés szakkollégium

Wallenstein Andrea – matematika és rajz szakos tanár, tanügy-igazgatási szakértő