Informatika emelt tantervű oktatás

ECDL

Informatika emelt tantervű oktatás

ÖrökérvényűInformatika emelt tantervű oktatás igazság, hogy a jó iskola az életre nevel. Tehát arra, ami fontos az életben. A jól képzett, jól felkészült, a változásokhoz alkalmazkodni tudó fiatalok nélkül az új lehetőségek kihasználatlanok maradnak.

Ezért indítottuk el 1997-ben az emelt szintű informatikaképzést.  Azóta is fontosnak tartjuk, hogy a tanulók olyan korszerű és használható tudást kapjanak, amelyek segítségével képesek lesznek az új ismereteket elsajátítani.

Az informatika emelt tantervű képzésének a keretében első osztálytól informatikát és emellett harmadik osztálytól angol nyelvet is tanítunk. A matematikát ötödik és hatodik évfolyamon emelt óraszámban tanulhatják a gyerekek.

Az informatikaoktatással az egész gyermeki személyiség fejlődik, hiszen a tanuló

– tartós és erős motivációban részesül;
– állandó és azonnali pozitív visszacsatolást kap;
– a kreativitása kibontakozik;
– lehetőséget kap az intenzív gyakorlásra;
– alapvető informatikai ismereteket sajátít el;
– fejlődik a síkban és térben való tájékozódási képessége;
– a figyelem tartóssága nő, a figyelemmegosztás differenciálódik;
– az önbizalom, az önállóság, a saját elképzelés megvalósítási igénye fejlődik.

Tanulóinkat különböző versenyeken indítjuk:

– Kozma László Országos Informatikai Verseny
– Pest Megyei Számítógépes Alkalmazói Verseny

ahol szép eredményeket érünk el.

 

Az Európai Unió tagjaként komoly versenyre kell felkészítenünk a tanulókat, hiszen csak az alkalmazható tudással lehet érvényesülni. Ezért kezdtük el diákjainkat felkészíteni az ECDL vizsgára, így a 7-8. osztályos tanulóink – nem kötelező jelleggel – képesek eredményes vizsgamodulok megszerzésére is.

Nem téveszthető szem elől, hogy a tudományágak a semmiből jöttek elő és a végtelenbe tartanak. Nekünk is lépést kell vele tartani…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

HÍREK