Bemutatkozás

Bemutatkozás

Iskolánk könyvtára az oktató-nevelő munka eszköztára, szellemi bázisa. Nem nyilvános könyvtár.

A szolgáltatásait az iskola tanulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói vehetik igénybe, ingyenesen.

Feladata, hogy állományával elsősorban a diákok tanulását és önálló ismeretszerzését, művelődését, szabadidő eltöltését szolgálja, biztosítsa a tanuláshoz szükséges információkhoz, ismerethordozókhoz való hozzáférést. Az iskolai könyvtár elsősorban a gyermekeknek szóló könyveket és egyéb dokumentumokat gyűjti. Gyűjtőkörébe tartozik minden, ami az iskolai oktatást, nevelést és tanulást szolgálja. A pedagógusok számára segédkönyvtárként mőködik. Vannak csak helyben használható dokumentumok és kölcsönözhetők.

Tartalmuk szerint a könyvek lehetnek:

– szépirodalmi (mesék, gyermekversek, képeskönyvek, regények, kiszámolók, sorolók, mondókák)

Ezeket a könyvtárosok a könnyebb eligazodás érdekében csoportosítva helyezik el. A polcon betőrendben találhatók meg. Akkor vesszük kézbe, ha szórakozni, gyönyörködni, mások gondolataiban elmélyülni szeretnénk.

vagy

– ismeretterjesztő könyvek. A polcon az azonos témájúak egymás mellé kerülnek. Segítséget nyújtanak, ha tájékozódni szeretnénk, ha érdekességeket kutatunk a körülöttünk lévő valóságos világ múltjában, jelenében.

 

Szeretettel vár a könyvtárban: 

  Molnárné Fricz Gabriella

   Gabi néni

 

Népmese napja

ELÉRHETŐSÉG

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Tel: +36-23/805-810
Fax: +36-23/805-823
Cím:2040 Budaörs, Hársfa u. 29.
Email:info@elsoiskolabudaors.hu
Web: elsoiskolabudaors.hu