Jelenünk röviden

Jelenünk röviden

Budaörs legújabb és legmodernebb iskolaépületében 2010 januárja óta működik intézményünk.

Megjelenésével, belső kialakításával és egyedülállóan magas technikai felszereltségével minden területen megfelel a XXI. század elvárásainak.


Budaörsi 1. Számú Általános IskolaBudaörsi 1. Számú Általános IskolaBudaörsi 1. Számú Általános IskolaBudaörsi 1. Számú Általános Iskola

Közel 12000 négyzetméteren tucatnyi szaktanterem, köztük több nyelvi és számítástechnikai labor, jól felszerelt könyvtár és olvasóterem is helyet kapott. Az épülethez tartozik egy elválasztható tornacsarnok, egy gyógy-testneveléshez is használható tükrös tornaszoba, valamint egyéni foglalkozások megtartására alkalmas fejlesztő és logopédia termek.

Minden teremben interaktív tábla segíti a tanulók és pedagógusok munkáját. Az új falak közé magunkkal hoztuk iskolánk 270 éves szellemiségét, hagyományait és szokásait.

Büszkék vagyunk elődeink munkájára, akik megalapozták iskolánk jó hírnevét, s mi arra törekszünk, ugyanilyen elismerésre méltóak legyenek nevelési és oktatási elveink, eredményeink.

Az általános tantervű képzés mellett öt emelt szintű képzést biztosítunk. A nyelveket, az informatikát (számítástechnikát) és a technikát csoportbontásban tanítjuk, a matematika oktatását 7-8. évfolyamon ún. nívócsoportos formában szervezzük.

Lehetőség van mindennapos testmozgásra a testnevelés órákon kívül délutáni sportköri formában. Az iskolában főállású gyógytestnevelő is foglalkozik a gyerekekkel.

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Számtalan szakkörből választhatnak a gyerekek érdeklődésüknek megfelelően a szabadidő hasznos eltöltésére. Munkánkat főállású logopédus, fejlesztőpedagógus és iskolapszichológus segíti.

Napközibe minden jelentkezőt fel tudunk venni, ahol a gyermek étkeztetésén kívül a házi feladat elkészítése mellett színes programokat kínálunk a gyerekeknek. Erdei iskola, sí-tábor, nyári táborok színesítik a tanévet és a szünidőt. A német nyelvtudás elmélyítése a német nemzetiségi képzésben részesülő tanulókat többször elviszik Ausztriába.

A mindenkori 6. évfolyamosokkal 1 hetes ausztriai táborozáson veszünk részt, melynek keretein belül lehetőség nyílik egy ottani iskola tanulási óráin való részvételre is. A gyerekek szép eredményeket érnek el különböző szintű tanulmányi versenyeken.

Számtalan érdekes programon vehetnek részt tanulóink, melyeket a szabadidő hasznos eltöltése érdekében szervezünk. Minden évben tartunk nyílt napokat, amikor az érdeklődők megtekinthetik a tanórákat.

Budaörsi 1. Számú Általános IskolaBudaörsi 1. Számú Általános IskolaBudaörsi 1. Számú Általános IskolaBudaörsi 1. Számú Általános Iskola

———-

Az iskolánkban tanuló gyermekek érdekében létrehoztuk a Gyermekeinkért Közösen Alapítványt, melynek adószáma: 18660685-1-13. A befolyó összegeket a Kuratórium tagjaival egyeztetve általában a technikai fejlesztésre fordítjuk. Az alapítvány minden évben jótékonysági bált is szervez.

Reméljük, hogy a jövőben is mindenki lehetőségeihez mérten, ill. adója 1%-át az iskola alapítványának javára fogja felajánlani.

HÍREK