Házirend

Házirend

A Budaörsi 1. Számú Általános Iskola tanulóinak és pedagógusainak munkáját, iskolához való viszonyát az intézmény közel három évszázados múltjából következő hagyományai, és az iskolával szemben támasztott mai követelmények határozzák meg. E hagyományok és elvárások alakítják értékrendünket, amelynek legfontosabb elemei:

– az önmagunkkal és környezetünkkel szembeni igényesség, a szolidaritás és a
tolerancia, egymás tisztelete;
– a tudás és birtokosai iránti tisztelet;
– a világra való nyitottság és a tudás megszerzéséért való áldozatvállalás;
– az alkotó aktivitás és a szabálykövető magatartás összhangja;
– az iskola jó hírnevének öregbítése, hagyományainak ápolása.

HÁZIREND >>

 

 

 

 

HÍREK